Automatiseren beheersmaatregelen

Het automatiseren van beheersmaatregelen kan bij legionellapreventie zeer zinvol zijn. Maatregelen die veel geautomatiseerd worden zijn:

- periodieke thermische desinfectie
- periodiek spoelen
- meten van temperaturen
- registratie van meetgegevens
- registratie van controles
- maken en bewaren van overzichten

Gegevens over het automatiseren van beheersmaatregelen zijn te vinden in ISSO-publicaties 55.1 en 55.2