Als u de  tappunten en installatieonderdelen heeft geselecteerd, kunt u per component inzien:

  • de risico's en beheersmaatregelen;
  • de risico's en installatiemaatregelen.

De risico's en beheersmaatregelen krijgt u te zien nadat u eerst de betreffende button rechtsboven boven aanklikt.

De risico's en installatiemaatregelen krijgt u te zien als u de betreffende button rechtsboven aanklikt.

Vervolgens dient u het betreffende component aan te klikken.