Op de homepage vindt u in de horizontale bovenbalk de buttons:
Database, Help, Overig, Colofon en Contact. 

Database
In de modus "Database" verschijnt in 1e instantie de welkomst-tekst met een korte toelichting op de website.

In de verticale linkerbalk kunt u linksboven kiezen voor "Specificeer uw gebouw" of "Inhoud".

Onder "Inhoud" vindt u de gehele inhoud van de database. De meeste items kunt u aanklikken, inzien en eventueel printen.

Onder "Specificeer uw gebouw" moet u door het maken van keuzes het gebouw selecteren door achtereenvolgens de "Sector", "Categorie" en "Gebouwtype" te kiezen. 

Als uw gebouw buiten de gegeven sectoren valt dan kunt u het programma toch gebruiken. U kunt een sector en vervolgens het gebouw kiezen dat het meest lijkt op het gebouw dat u aan het beschouwen bent.

Bij "Organisatie" kunt u de naam van de organisatie of het bedrijf waar of waarvoor u werkt invullen.

Als u "Bewaar" aanklikt worden deze daarna steeds als default vermeld als u het programma weer opstart.

Overig
Onder "Overig" treft u de informatie aan over: alternatieve technieken, automatisering van beheersmaatregelen, toezicht door het waterbedrijf, juridische aspecten van de zorgplicht, legionellawetgeving in NL en informatiebladen van de overheid.

Colofon
Hier treft u de samenstelling aan van de projectgroep die deze website tot stand heeft gebracht.

Contact
Hier treft u de contactgegevens aan voor als u opmerkingen of vragen heeft.

In de linkerkolom treft u een aantal onderwerpen aan.