Kennisinstituut voor de Installatiesector

ISSO houdt zich bezig met het identificeren van kennisvragen binnen de installatiesector, het ontsluiten en toegankelijk maken van deze kennis in de vorm van praktische ISSO publicaties en het bevorderen van het gebruiken van ISSOpublicaties als normstellende richtlijnen.

Projectgroep

De realisatie van de internetapplicatie is mede ge├»nitieerd door het Landelijk Overleg Platform Legionella (LOPL) en tot stand gebracht door projectgroep PG641 die als volgt was samengesteld:

  • De heer F.H. Balster, Ministerie van VROM Rijksgebouwendienst
  • De heer ing. E. van der Blom, Uneto-VNI
  • De heer ir. C.J.B. ten Feld, Ministerie van Defensie-DVD-CDV
  • De heer L. Hilgersom, Netcoop
  • De heer ir. J.R. Koeslag, Ministerie van VROM Rijksgebouwendienst
  • De heer ing. O.W.W. Nuijten, ISSO
  • De heer drs. ir. A.J. Van Oostwaard, BMT Consultants
  • De heer S. Prins, Ministerie van Defensie-DVD-CDV
  • De heer ing. R. Tetteroo, Hogeschool Rijswijk
  • De heer drs. ing. J.M. Verkerk, ISSO